وریا دل‌انگیز جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد

وریا دل‌انگیز جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد

23:16 - 9 August 2020


هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل مریوان کە پیشتر از سوی دادگاه این شهر بە حبس و شلاق محکوم شد بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت راهی زندان این شهر شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٩ مرداد ٩٩ (٩ آگوست ٢٠٢٠)، ”وریا دل‌انگیز“ فعال مدنی اهل مریوان کە اسفند ماه سال گذشتە از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری ٢ مریوان بە تحمل چهار ماه حبس و ٢٤ ضربە شلاق محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت چهار ماهە خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی کردە است.


این حکم بە اتهام ”اخلال در نظم عمومی“ برای وی صادر شدە بود.


وریا دل‌انگیز از فعالین مدنی مریوان می باشد کە شهریور ماه سال ٩٦ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازاشت و پس از ٤٦ روز با وثیقە از زندان آزاد شدە بود.