ولی نصری جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد

ولی نصری جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد

09:58 - 17 February 2020

 

هەنگاو: یک شهروند ٥٦ سالە اهل سنندج کە پیشتر بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هفتە گذشتە، ولی نصیری، شهروند ٥٦ سالە اهل سنندج، جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک سالە خود بازداشت و بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

ولی نصری روز سەشنبە ٢٨ اسفند ٩٧ (١٩ مارس ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از ١٠ روز با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.

وی نهایتا روز دوشنبە ١١ شهریور ٩٨ (٢ سپتامبر ٢٠١٩)،از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج  با ریاست قاضی ”سعیدی“ بە تحمل ٦ سال حبس محکوم شدە بود.

بر طبق حکم صادرە، آقای نصیری بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە تحمل ٥ سال حبس و بە اتهام ” اقدام علیە امنیت ملی“ بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم کردە است. در دادگاه تجدید نظر آقای نصری بابت اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران تبرئە شد و حکم وی بە ١ سال حبس کاهش یافت.