پناهجوی کرمانشاهی در شهر لندن بە قتل رسید

پناهجوی کرمانشاهی در شهر لندن بە قتل رسید

23:11 - 24 November 2019

 

ەنگاو: یک جوان پناهجوی اهل استان کرمانشاه در پایتخت انگلیس بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری شامگاه  شنبە ٢ آدر ٩٨ ( ٢٣ نوامبر ٢٠١٩)، یک پناهجوی اهل اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه، در یک پارتی شبانە در شهر لندن بە قتل رسیدە است.

یک منبع مطلع هویت این جوان ٢٧ سالە را “مهران حیدری” فرزند محمد و اهل روستای شیان اسلام آباد غرب اعلام کردە است.

سایت “مترو” در انگلیس در اینبارە اعلام کردە است کە،” یک مرد جوان در یک پارتی شبانە با ضربات چاقو بە قتل رسیدە و شش نفر در این رابطە دستگیر شدەاند.

 این جوان ٢٧ سالە از ٢٠ سال پیش بە انگلیس پناهندە شدە بود.