چهار زندانی محکوم بە اعدام از مرگ رهایی یافتند

22:16 - 17 August 2019

 

 زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای ارومیە و سنندج پس از بخشش اولیای دم از چوبە دار رهایی یافتند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٦ مرداد ٩٨ (١٧ آگوست ٢٠١٩)، دو زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە بە نام های ”محمد . ت“ و ”حمید . پ“ بە ترتیب پس از ١١ و ٦ سال حبس در این زندان با رضایت اولیای دم از چوبە دار رهایی یافتند.

حمزە بروجنی، مدیر کل امور زندانهای ارومیە طی مصاحبەای با خبرگزاری ایرنا این خبر را اعلام کردە است.

از سوی دیگر، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای استان کردستان نیز اعلام کردە است کە پس از بخشش اولیای دم دو زندانی محکوم بە اعدام از مرگ رهایی یافتە و حکم اعدام آنها لغو شدە است.