چهار فعال بازداشت شدە اهل بوکان بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدند

چهار فعال بازداشت شدە اهل بوکان بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدند

11:32 - 31 October 2019

 

هەنگاو: چهار فعال بازداشت  شدە اهل بوکان پس اتمام بازجویی بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز دوشنبە ٦ آبان ٩٨ (٢٨ اکتبر ٢٠١٩)، چهار فعال بازداشت شدە اهل بوکان پس از دو هفتە نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە و اتمام بازجویی ها بە زندان مرکزی بوکان منتقل شدەاند.

این چهار شهروند بە نام های  ”سمکو معروفی“، شاهو خضری“، ”هامون فیضی“ و همسر وی ”ژاکا اسماعیلپور“ روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ ( ١٤ اکتبر ٢٠١٩)، توسط نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی این شهر جهت محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە، بازداشت شدە بودند.