کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر

کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر

21:07 - 26 August 2019

 

هەنگاو: یکی از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر توسط افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٤ شهریور ٩٨ (٢٦ آگوست ٢٠١٩)، یکی از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر با هویت ”خالد شوانی“ توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفتە و کشتە شد.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشر اعلام کرد کە اتومبیل خالد شوانی کە از اعضای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران می باشد در خیابان استقلال پیرانشهر مورد حملە قرار گرفتە است.

خالد شوانی از کادرهای سپاه پاسداران بودە کە طی سالهای گذشتە در عملیاتهای برون مرزی سپاه پاسداران علیە احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران در داخل خاک اقلیم کردستان نیز دست داشتە است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفتەاند.