کشتە و زخمی شدن بیش از ١٠ معترض در شهر جوانرود

کشتە و زخمی شدن بیش از ١٠ معترض در شهر جوانرود

19:42 - 16 November 2019

 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران بە سوی معترضین شهر جوانرود آتش گشودە دست کم دو شهروند جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران عصر روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ ( ١٧ نوامبر ٢٠١٩)، بە سوی مردم جوانرود در استان کرمانشاه لە بە نشانە اعتراض بە افزایش قیمت بنزین بە خیابان ها آمدە بودند، آتش گشودە و دست کم دو شهروند جانشان را از دست دادە و بیش از ١٠شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

هویت دو شهروندی کە جانشان را از دست دادەاند ”کاوە محمدی“ فرزند عزیز و شهروند دیگری با نام ”حمزە“ احراز شدە است.

همچنین گزارشها حاکی از کشتە شدن یکی از نیروهای حکومتی می باشد.

خبرنگار هەنگاو در جوانرود اعلام کرد کە ساختمان دادگستری و بانک صادرات جوانرود توسط معترضین بە آتش کشیدە شدە است.

 

این خبر بە روز خواهد شد.....