کشتە و زخمی شدن بیش از ٢٥ معترض در شهر سنندج

کشتە و زخمی شدن بیش از ٢٥ معترض در شهر سنندج

21:43 - 16 November 2019

 

هەنگاو: پس از آنکە مردم سنندج بە نشانە اعتراض بە افزایش قیمت بنزین بە خیابان ها آمدند، نیروهای امنیتی بە سوی مردم آتش گشودەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای امنیتی بە سوی مردم معترض شهر سنندج آتش گشودە و دست کم ٢٦ شهروند در نتیجە گلولەپراکنی این نیروها کشتە و زخمی شدەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، در جریان تیراندازی نیروهای مسلح بە سوی مردم، یک جوان ١٦ سالە کشتە شدە و دست کم ٢٥ شهروند نیز زخمی شدەاند.

تاکنون هویت قربانیان برای هەنگاو احراز نشدە است. هم اکنون خطوط انترنت و تلفن در بیشتر شهرهای کردستان قطع شدە و دست رسی بە اطلاعات در اینبارە دشوار شدە است.