کشتە و زخمی شدن ٢٢ کولبر طی ماه اکتبر ٢٠١٩

کشتە و زخمی شدن ٢٢ کولبر طی ماه اکتبر ٢٠١٩

19:51 - 31 October 2019

 

هەنگاو: طی ماه اکتبر دست کم ٢٢ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠١٩، دست کم ٢٢ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧٧٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٦ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٦ کولبر نیز زخمی شدەاند.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١٧ مورد (٥ کشتە ١٢ زخمی) معادل ٧٧٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ٣ مورد (١ کشتە و ٢ زخمی) معادل ١٤٪ کل موارد.

انفجار مین: ١ مورد (١ زخمی) معادل ٤.٥٪ کل موارد.

سانحە رانندگی: ١مورد (١ زخمی) معادل ٤.٥٪  کل موارد

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٣ مورد شامل (٤ کشتە و ٩ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ٢ مورد شامل (٤ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان): ٧ مورد شامل (٢ کشتە و ٥ زخمی).