کشف جسد دو شهروند اهل اشنویە کە در اثر بمباران جنگندەهای ترکیە جانباختە بودند

کشف جسد دو شهروند اهل اشنویە کە در اثر بمباران جنگندەهای ترکیە جانباختە بودند

22:22 - 1 May 2020


هەنگاو: جسد دو شهروند اهل اشنویە کە چهار روز پیش در ارتفاعات مرزی خواکورک واقع در اقلیم کوردستان در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە جانباختە بودند، از سوی مردم پیدا شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١٢ اردیبهشت ٩٩ (١ می ٢٠٢٠)، جسد دو شهروند اهل اشنویە بە نام های ”فاخر تازەوارد“ ٣٥ سالە و ”رشید پیروتی“ ٣٦ سالە، پس از چهار روز در ارتفاعات مرزی خواکوک واقع در اقلیم کردستان توسط مردم پیدا شد.

این دو جوان کە برای جمع آوری گیاهان بهاری بە ارتفاعات خواکورک روفتە بودند، ساعات اولیە بامداد روز سەشنبە ٩ اردیبهشت ٩٩ (٢٨ آوریل ٢٠٢٠) در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە جانشان را از دست دادە بوند.

ارتفاعات خواکورک مابین شهرهای ارومیە، سوران (اقلیم کردستان) و هکاری (کردستان ترکیە) واقع شدە است. این ارتفاعات بخشی از خاک اقلیم کردستان می باشد کە بخشی از نیروهای حزب کارگران کردستان آنجا مستقر می باشند.