کمال احمدنژاد زندانی سیاسی کورد اعدام شد/ اعدام شش فعال سیاسی کورد طی یک هفتە

کمال احمدنژاد زندانی سیاسی کورد اعدام شد/ اعدام شش فعال سیاسی کورد طی یک هفتە

12:19 - 10 September 2018

 

هەنگاو: یکی دیگر از زندانیان سیاسی کورد محکوم بە اعدام از سوی حکومت ایران اعدام شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، کمال احمدنژاد، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام کە در زندان میاندوآب محبوس بود، بامداد روز دوشنبە (١٩ شهریور ٩٧ / ١٠ سپتامبر ٢٠١٨)، در زندان مرکزی میاندوآب اعدام شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، حکم اعدام کمال احمد نژاد کە بە اتهام همکاری و عضویت در حزب دمکرات کوردستان بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود، بدون اطلاع خانوادە و انجام آخرین ملاقات اجرا شدە است.

کمال احمدنژاد اهل روستای گامیشگولی میاندوآب می باشد کە پاییز ١٣٩٤ همراه با پنج تن دیگر بە نامهای میلاد عبدی، سعید سیاهی، سلیمان کری، مصطفی طاهازادە و هلمت عبداللهی بە اهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران بە نام ”هاشم زینالی“ بازداشت شدە بودند.

دستگاه قضایی ایران در تاریخ ٢٨ شهریور ٩٥ برای کمال احمدنژاد حکم اعدام و برای ٥ متهم دیگر هر کدام حکم ١٥ سال حبس محکوم کرد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، تنها طی هفتە گذشتە ٤ زندانی سیاسی کورد و دو پیشمرگە از سوی دستگاه قضایی  و سپاه پاسداران ایران اعدام شدەاند.