کورش عزیزی جهت اجرای حکم خود را بە زندان اشنویە معرفی کرد

کورش عزیزی جهت اجرای حکم خود را بە زندان اشنویە معرفی کرد

23:53 - 22 December 2019

 

هەنگاو: کورش عزیزی شهروند اهل اشنویە کە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم کردە بود، خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی نمود.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، کورش عزیزی، شهروند اهل روستای ”قرەسقل“شهرستان اشنویە، روز یکشنبە ١ دی ٩٨ (٢٢ دسامبر ٢٠١٩)، جهت سپری نمودن دوران ٣ سالە محکومیت، خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی نمود.

کورش عزیزی روز شنبە ١٣ مرداد ٩٧ (٤ آگوست ٢٠١٨) همراه با چند شهروند  دیگراز سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ٤٧ روز نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە موقتا و با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بود.

شهریورماه امسال دادسرای عمومی و انقلاب اشنویە کورش عزیزی و ٦ شهروند دیگر ر را بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران هر کدام بە ٤ سال حبس و جمعا بە ٢٨ سال حبس محکوم کردە است.

بر طبق حکم صادرە هر یک از کورش عزیزی، ابوبکر میناپاک، محمد امین قاضی، مغدید محمدزادە، یوسف احمدی، طیب بامروت و کامل احمدی هر کدام بە ٤ سال حبس محکوم شدەاند.

طی روزهای گذشتە حکم حبس کورش عزیزی از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٣ سال تقلیل یافتە است.