کولبر مهابادی پس از تیرخوردن شکنجە شدە است

کولبر مهابادی پس از تیرخوردن شکنجە شدە است

10:32 - 3 December 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران یک کولبر جوان را در مرزهای پیرانشهر زخمی و وی را مورد شکنجە قرار دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز سەشنبە ١٢ آذر ٩٨ (٣ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای ، مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە است.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر، هویت این کولبر جوان را ”جلال خالدی“ اهل مهاباد اعلام کردە است کە ساعت ٦ بامداد بە بیمارستان پیرانشهر منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح پس از زخمی کردن این کولبر بە شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند بە شیوەای بدن وی کاملا کبود شدە است.