کژوان آزادیان با وثیقە از زندان آزاد شد

کژوان آزادیان با وثیقە از زندان آزاد شد

15:11 - 23 May 2019

 

هەنگاو: یک دانشجوی اهل مریوان کە پس ٥ روز بازداشت با تودیع وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (١ خرداد ٩٨ / ٢٢ می ٢٠١٩)، کژوان آزادیان دانشجوی بازداشت شدە اهل مریوان پس از ٥ روز و با تودیع وثیقە موقتا از زندان آزاد شدە است.

کژوان آزادیان روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، توس نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە بود.

وی اهل روستای ”یگنیجە“ و دانشجوی  دانشگاه پیام نور مریوان می باشد.