گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (آبان ٩٩)

گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (آبان ٩٩)

10:59 - 21 November 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ۹۰ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آبان ١٣٩٩ خورشیدی دست‌کم ۹۰ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (۱۸ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ۱۸ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ۶ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند که ۵ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.

همچنین، از مجموع ١٢ کولبری کە زخمی شدەاند ۱۰ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و دو مورد نیز در اثر انفجار مین زخمی شده‌اند.

 

اعدام و مرگ در زندان (۸ مورد)

طی مهر ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام ۶ زندانی در زندان‌های ارومیه و خرم‌آباد بە اجرا در آمد که پنج نفر به اتهام قتل عمد و یک نفر نیز به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

طی این بازە زمانی یک زندانی در زندان خرم‌آباد زیر شکنجه به قتل رسید و یک زندانی نیز در زندان مرکزی ارومیه به دلیل تاخیر در انتقال به مراکز درمانی جانشان را از دست دادند.

 

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۷ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ۵ شهروند در مرزهای ایلام، کرمانشاه، مریوان، سردشت و پیرانشهر در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند که یکی از آنها جانش را از دست داده است.

همچنین دو شهروند مدنی در در شهرهای بانه و سروآباد توسط نیروهای انتظامی و با شلیک مستقیم این نیروها به قتل رسیده‌اند.

 

بازداشت و حکم (۵۴ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی مهر ماه امسال دست‌کم بازداشت ۴۷ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است کە دو نفر از آنها سنشان زیر ۱۸ سال بوده است.

همچنین  شش هفت کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە جمعاً بە ۱۱ سال و شش ماه حبس محکوم شدەاند.

 

کارگری ( ۳ مورد)

در این بازە زمانی دست‌کم ۳ کارگر اهل پاوه، سقز و سنندج در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ۹۰ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.