گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (دی ٩٩)

گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (دی ٩٩)

15:52 - 21 January 2021

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ۱۰۶ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه دی ١٣٩٩ خورشیدی دست‌کم ۱۰۶ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (١٨ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ١٨ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٧ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. یک مورد در اثر شلیک مستقیم و ۶ مورد نیز به دلیل حوادث طبیعی بوده است.

همچنین، از مجموع ۱۱ کولبری کە زخمی شدەاند ۸ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و سع مورد نیز در اثر سقوط از ارتفاع زخمی شده‌اند.

 

اعدام و مرگ در زندان (۷ مورد)

طی دی ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام ۵ زندانی در زندان‌های یزد و سنندج بە اجرا در آمد که همگی به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند.

طی این بازە زمانی دو زندانی اهل اسلام آباد‌غرب و هرسین در زندان‌های کرمانشاه و خرم‌آباد زیره شکنجه جانشان را از دست داده‌اند.

 

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین ( بدون مورد)

طی ماه گذشتە هیچ گزارشی درباره کشته و زخمی شدن شهروندان مدنی در اثر انفجار مین و یا شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران ثبت نشده است.
 

بازداشت و حکم (۷۸ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی دی ماه امسال دست‌کم بازداشت ۶۴ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین،  ۱۴ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت جمعاً بە ۴۱ سال و شش ماه حبس محکوم شدەاند.

 

کارگری ( ۳ مورد)

در این بازە زمانی دست‌کم ۳ کارگر اهل مریوان و قروع در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد. دو مورد از این موارد در قزوین جانشان را از دست داده‌اند.