گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان (اردیبهشت ٩٩)

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ٩٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸


  از هەنگاو حمایت کنید

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ٩٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه اردیبهشت ١٣٩٩ خورشیدی دست کم ٩٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛


کشتە و زخمی شدن کولبران (١٩ مورد)
طی ماه گذشتە دست کم ١٩ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٧ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ٣ مورد در اثر حوادث طبیعی و ١٦ مورد نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بودە است.


اعدام و مرگ در زندان (١١ مورد)
طی اردیبهشت ماه امسال، دست کم حکم اعدام ١١ زندانی در زندان های کرمانشاه، بروجرد، سقز، سنندج و ارومیە بە اجرا در آمدە است. یک زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی و ١٠ زندانی بە اتهام قتل عمد اعدام شدەاند.


کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (٦ مورد)
طی ماه گذشتە دست کم چهار شهروند در اثر انفجار مین در شهرهای مهران، دهلران و بانە زخمی و یا قطع عضو شدەاند. همچنین دو جوان اهل اشنویە در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە جانشان را از دست دادەاند.


بازداشت و حکم (٤٦ مورد)
با استناد بە آمار هەنگاو، طی اردیبهشت ماه امسال دست کم بازداشت ٤١ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی عقیدتی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.
همچنین ٤ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی جمعا بە تحمل ٥٦ سال حبس و یک شهروند نیز بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە اعدام محکوم شدە است.

خودکشی و کشتە شدن زنان (١٤ مورد)
طی ماه گذشتە، دست کم ١٣ شهروند از جملە ٨ زن و ٢ کودک در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.
همچنین یک زن در درەشهر استان ایلام توسط افراد نزدیک خود بە قتل رسیدە است.

کارگری ( ٢ مورد)
در این بازە زمانی دست کم ٢ گارکر اهل ایلام و مریوان در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه