گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

19:11 - 11 October 2019

 

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ٢٧ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ١٢ مهر تا روز جمعە ١٩ مهر ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٧ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (٦ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ١ کولبر در مرزهای سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٥ کولبر و کاسبکار نیز در مرزهای، سردشت و پاوە، پیرانشهر و سروآباد  زخمی شدەاند.

 

اعدام و مرگ در زندان (٢ مورد)

در این مدت دست کم یک شهروند کرد در زندان مرکزی  سنندج بە اتهام قتل عمد اعدام شد. همچنین یک زندانی در زندان این شهر بە زندگی خود پایان داد.

 

بازداشت و حکم  (٥ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت دو شهروند کرد در شهرهای ارومیە و سقز از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین سە شهروند اهل شهرهای ارومیە، سقز و مریوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە تحمل ٤ سال حبس و ٢٠ ضربە شلاق محکوم شدە است.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (١٣ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ١٣ تن از جملە ٦ زن در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

 

کارگری ( ١ مورد)

در این بازە زمانی دست کم یک گارکر اهل سقز در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.