گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

19:09 - 25 October 2019

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ٤٦ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٢٦ مهر تا روز جمعە ٣ آبان ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٤٦ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (٩ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٣ کولبر و کاسبکار در مرزهای پاوە، جوانرود و سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٦ کولبر نیز در مرزهای ارومیە، پیرانشهر، پاوە و سروآباد زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم  (٢٧ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت ١٢ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ١٤ شهروند کرد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و فعالیت مدنی جمعا بە تحمل ٢١٤ سال و ٤ ماه حبس محکوم شدە و یک شهروند نیز بە دو بار اعدام محکوم شدە است.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (٩ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ٧ شهروند از جملە ٥ زن کە چهار تن از آنها زیر ١٨ سال بودەاند در شهرهای کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

همچنین دو زن در شهرهای کرمانشاه و سقز بە دست اقوام نزدیک خود بە قتل رسیدەاند.

 

کارگری ( ١ مورد)

در این بازە زمانی دست کم یک گارکر اهل ارومیە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.