یک فعال کارگری در مریوان جهت اجرای حکم بازداشت شد

یک فعال کارگری در مریوان جهت اجرای حکم بازداشت شد

10:12 - 14 October 2019

 

هەنگاو: یکی از شهروندان اهل مریوان کە سال گذشتە بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم و جهت اجرای حکم بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٠ مهر ٩٨ (١٢ اکتبر ٢٠١٩)، پیمان عبدی، فعال کارگری اهل مریوان بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٩ ماهە خود راهی زندان شد.

پیمان عبدی (هاوار)، چندی پیش از سوی دادگاه عمومی مریوان بە اتهام همکاری با حزب کوملە بە تحمل ١٠ ماه حبس محکوم شدە بود کە پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر بە ٩ ماه حبس تقلیل یافتە است.

این فعال کارگری روز جمعە ٢٢ تیر ٩٧ (١٣ ژوئیە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە و پس  چندی با وثیقە آزاد شدە بود.