یگانهای مدافع شرق کردستان جانباختن یک گریلا را در مریوان اعلام کرد

یگانهای مدافع شرق کردستان جانباختن یک گریلا را در مریوان اعلام کرد

18:06 - 9 August 2019

 

هەنگاو: یگان های مدافع شرق کردستان (ی ر ک) شاخە  نظامی جامعە دمکراتیک آزاد شرق کوردستان (کودار)،  جانباختن یک گریلا را طی یک درگیری در مریوان اعلام کرد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، یگان های مدافع شرق کردستان (ی ر ک) با صدور بیانیەای اعلام کردەاند کە یکی از گریلاهای آنها با هویت ”پیمان جعفری“ اهل سقز طی یک درگیری در اطراف مریوان جانش را از دست دادە است.

این درگیری ساعت ١٠ شامگاه چهارشنبە (١٦ مرداد ٩٨ / ٧ آگوست ٢٠١٩) در نزدیکی روستای سرنژمار مریوان روی دادە است.