نقض حقوق کارگران زن کارخانه‌های لامپ بانه؛ الزام ارائه رضایت‌نامه رسمی همسر

نقض حقوق کارگران زن کارخانه‌های لامپ بانه؛ الزام ارائه رضایت‌نامه رسمی همسر

12:05 - 27 January 2024


هه‌نگاو؛ شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

مدیران کارخانه‌های لامپ "ایران زمین" در شهر بانه، به زنان شاغل در این واحدهای تولیدی هشدار داده‌اند که در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه رسمی و ثبت‌شده همسرانشان، از کار اخراج خواهند شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در ادامه فشارهای پیشین و نقض حقوق بنیادین زنان کارگر شاغل در واحدهای تولیدی شهرستان بانه، طی روزهای اخیر ارائه رضایت‌نامه رسمی و ثبت‌شده همسرانشاه، الزام‌آور اعلام شده است.

یک منبع مطلع در اینباره به هه‌نگاو گفت؛ " مسئولین کارخانه به زنان که اکثریت مطلق کارگران این کارخانه را تشکیل می‌دهند اعلام کرده‌اند که اگر طی روزهای آیند رضایت‌نامه رسمی و ثبت شده همسران خود را ارائه ندهند، از کار اخراج خواهند شد".

هه‌نگاو، تیرماه سال جاری نیز، در گزارشی به بررسی ابعاد و زوایای نقض حقوق بنیادین کار کارگران شاغل بخصوص زنان در کارگاه‌های تولیدی بانه، پرداخته بود.

در آن گزارش، آمده بود که در نتیجه تحقیقات میدانی شماری از کنشگران مدنی و اجتماعی شهرستان بانه، کارگران شاغل در کارگاه‌های تولیدی بانه به دلیل ترس از دست دادن منبع درآمد و اشتغال، از هر گونه اقدام قانونی جهت احقاق حقوق خود توسط کارفرمایان خودداری می‌کنند.

مالکان و سهامداران کارگاه‌ها، کارگران را در روزهای تعطیل رسمی نیز ناچار به فعالیت کرده و از ثبت سنوات، تامین بیمه و پرداخت دستمزد اضافه کار روزانه امتناع می‌کنند.
 
همچنین، علاوه بر دستمزد پایین، گاهاً پرداخت این دستمزدها را با توجیه "نبود نقدینگی" ماه‌ها به تعویق می‌اندازند. در مقابل، کارگران به دلیل عدم حمایت قانونی و ترس از اخراج از پیگری وضعیت خود از مراجع قانونی خودداری می‌کنند.