احضار و بازداشت دوبارە فهیمە سلطانی فعال دانشجویی در اصفهان

۱۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۳

هەنگاو؛ یکشنبە ١٩ فروردین ١٤٠٣

فهیمە سلطانی فعال دانشجویی اهل اصفهان برای بار دوم، پس از احضار بە ادارە اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. وی در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت و به منع موقت از تحصیل محکوم شده بود.

برطبق گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٨ فروردین ١٤٠٣ (٦ آپریل ٢٠٢٤) فهیمە سلطانی دانشجوی رشتە حقوق دانشگاه اصفهان، پس از احضار بە ادارە اطلاعات سپاه این شهر، بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بنابر گفتەهای منابع نزدیک بە خانوادە فهیمە سلطانی، روز چهارشنبە ١٥ فروردین از سوی دانشگاه اصفهان بە منظور بررسی پروندەاش فراخواندە شدە کە بە دلیل تماس در وقت غیر اداری بە مرکز مراجعە نکردە و پس از آن بە ادارە اطلاعات سپاه اصفهان احضار و مورد بازداشت قرار گرفتە است.

علی رغم پیگیری خانوادە فهیمە سلطانی تاکنون هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و مکان نگهداری وی در دست نیست.

پیشتر نیز روز یکشنبه ۲۲ آبان ١٤٠١، فهیمه سلطانی در جریان جنبش ژن ژیان آزادی توسط نیروهای امنیتی در چهارباغ عباسی اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین وی در خردادماه سال گذشته، توسط کمیته انضباطی دانشگاه اصفهان، به منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم ترم محکوم شد.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه