بازداشت ماموستا حسین علیمرادی پس از احضار بە دادگاه ویژە روحانیت همدان

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۰

هەنگاو؛ چهارشنبە ١٢ اردیبهشت ١٤٠٣


ماموستا حسین علیمرادی امام جماعت جمعه یکی از مساجد سنندج پس از احضار بە دادگاه ویژە روحانیت همدان بازداشت شد. وی در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط همین دادگاه در دو پرونده جداگانه به ۱۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١٢ اردیبهشت ١٤٠٣ (١ می‌٢٠٢٤) ماموستا حسین علیمرادی امام جمعە مسجد (ابراهیم خلیل اللە) در کمربندی عباس آباد سنندج (سنە) پس از احضار بە دادگاه ویژە روحانیت همدان مورد بازداشت قرار گرفتە است.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت، اتهامات وارده و سرنوشت ماموستا حسین علیمرادی در دسترس نیست.

قابل ذکر است که، ماموستا حسین علیمرادی، پاییزسال گذشته توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان از بابت اتهاماتی شامل "اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران" به ١٦ ماه حبس محکوم شده بود.

دادگاه ویژه روحانیت همدان، ماموستا حسین علیمرادی را در اسفند ماه ١٤٠١ نیز به "تشویش اذهان عمومی" متهم و فروردین ١٤٠٢ با همین اتهام وی را بە دو سال حبس تعلیقی محکوم کرده بود.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه