وقوع قتل ناموسی در سرپل ذهاب

هەنگاو: در شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه، یک دختر جوان توسط برادرش بە قتل رسید.

۱۱ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۵۸


هەنگاو: در شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه، یک دختر جوان توسط برادرش بە قتل رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١١ فروردین ٩٩ (٣٠ مارس ٢٠٢٠)، یک دختر جوان اهل سرپل ذهاب در محلە تازە آباد این شهر بە دست برادرش بە قتل رسیدە است.


خبرنگار هەنگاو در سرپل ذهاب هویت این دختر جوان را کە ٢٠ سال سن داشتە ”پروانە پالانی“ اعلام کردە است کە توسط برادرش با هویت ”خلیل“ خفە شدە است.


یکی منبع طلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە پروانە بە دلیل هر آنچە مسائل ناموسی خواندە شدە بە قتل رسیدە است.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه