انتقال مژگان کاوسی بە زندان اوین تهران

هەنگاو: مژگان کاوسی محقق و نویسندە کرد اهل کلاردشت کە از چندی پیش در زندان نوشهر ممنوع ملاقات شدە بود، بە زندان اوین تهران منتقل شدە است.

۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۹:۲۹


هەنگاو: مژگان کاوسی محقق و نویسندە کرد اهل کلاردشت کە از چندی پیش در زندان نوشهر ممنوع ملاقات شدە بود، بە زندان اوین تهران منتقل شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی کرد از زندان مرکزی نوشهر در استان مازندران بە زندان اوین در تهران منتقل شدە است.


هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە مژگان کاوسی بە دلیل اعتراض بە وضعیت غیر اصولی زندان و عدم شفافیت در شیوع ویروس کرونا در بند زنان این زندان، از حق مرخصی و حق ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانوادەاش محروم شدە است.


یکی از نزدیکان کاوسی ضمن تایید خبر انتقال وی بە زندان اوی بە هەنگاو اعلام کرد، مژگان کاوسی با موافقت مسئولین ذیصلاح نسبت بە انتقال ایشان، جهت ادامە تحمل کیفری حبس بە زندان اوین منتقل شدە است، اما کماکان با خانوادە تماسی نگرفتە و این اطلاعات از طریق مسئولین زندان و وکیل ایشان بە ما منتقل شدە است.


مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.


اسفند ماه گذشتە نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧٦ ماه و ١٥ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه بە ٦٩ ماه حبس محکوم شدە بود.

بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣٦ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣٦ ماه حبس قابل اجرا می باشد.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و هم اکنون در بند زنان نوشهر دوران محکومیت خود را سپری می کند.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه