اعدام ۳۴ شهروند کُرد طی شش ماه نخست سال ۹۹

هەنگاو: طی نیمە نخست سال جاری خورشیدی دست‌کم حکم اعدام ٣٤ شهروند کُرد در زندان های کُردستان و ایران اجرا شدە است کە بە صورت متوسط هر دو

۳ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

 

هەنگاو: طی نیمە نخست سال جاری خورشیدی دست‌کم حکم اعدام ٣٤ شهروند کُرد در زندان های کُردستان و ایران اجرا شدە است کە بە صورت متوسط هر دو ماه ١١ شهروند در کُردستان اعدام شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ٩٩ خورشیدی، دست‌کم حکم اعدام ٣٤ شهروند کُرد در زندانهای کُردستان و دیگر شهرهای ایران بە اجرا در آمدە است.

چهار نفر از افرادی کە طی این بازە زمانی اعدام شدەاند بە نام‌های مصطفی سلیمی، هدایت عبداللەپور، دیاکو رسولزادە و صابر شیخ‌عبداللە زندانی سیاسی بودەاند.

همچنین دو نفر از افرادی کە اعدام شدەاند بە نام‌های امیر محمدپور اهل بوکان و شایان سعیدپور اهل سقز در حین ارتکاب جرم سنشان کمتر از ١٨ سال بودە است.

از مجموع ٣٤ شهروندی کە اعدام شدەاند ٤ نفر بە اتهام فعالیت سیاسی، ٢ نفر بە اتهام جرایم مرتبط بە مواد مخدر و ٢٨ نفر نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند.

بر طبق این گزارش در استان‌های کُردستان و آذربایجان‌غربی هر کدام ١٢ مورد، در استان لرستان ٥ مورد، در استان کرمانشاه ٤ مورد و در استان گیلان ١ مورد اعدام ثبت شدە است.


بیشتر بخوانید در همین زمینه