اخبار تکمیلی از اعدام ٥ شهروند در زندان مرکزی کرمانشاه + اسامی

هەنگاو: هفتە گذشتە در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) حکم اعدام ٥ شهروند بە اجرا در آمدە است.

۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

 

هەنگاو: هفتە گذشتە در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) حکم اعدام ٥ شهروند بە اجرا در آمدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ” هەنگاو“ ساعت ٥ بامداد روز یک شنبە (١٣ اسفند / ٤ مارس)، حکم اعدام پنج شهروند کە چهار نفر از آنها شهروند کورد بودند در زندان دیزل آباد کرماشان بە اجرا در آمد.

پیشتر “هەنگاو” هویت احراز شدە دو تن از افراد اعدام شدە را منتشر نمودە بود.

هویت کامل ٥ شهروند اعدام شدە بە شرح زیر می باشد؛

١ـ مسعود وکیلی ٢٧ سالە  اهل جوانرود بە اتهام قتل عمد
٢ـ کیوان راشخوار اهل پاوە، بە اتهام قتل عمد
٣ـ محمد رستمی اهل کرماشان بە اتهام تجاوز بە عنف
٤ـ مهدی سرابی اهل کرماشان بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر
٥ـ رامین رضوی اهل همدان بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر

تاکنون اخبار اعدام این ٥ شهروند در هیچ یک از رسانەهای حکومتی و حقوق بشری منتشر نشدە و سایت “هەنگاو” بە عنوان اولین منبع این اسامی را منتشر می کند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه