آزادی دو تن از دانشجویان بازداشت شدە دانشگاه کردستان

آزادی دو تن از دانشجویان بازداشت شدە دانشگاه کردستان

19:28 - 25 January 2020

 

هەنگاو: با گذشت ١١ روز از بازداشت سە تن از دانشجویان بازداشت شدە دانشگاه کردستان دو نفر از آنها با وثیقە آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٥ بهمن ٩٨ (٢٥ ژانویە ٢٠٢٠)، دو تن از دانشجویان دانشگاه کردستان بە نام های ”مسلم سلیمانی“ و ”ارشد اتابک“ با تودیع وثیقە از زندان آزاد شدند.

بر طبق گزارش ارسالی، بە دلیل عدم تامین بە موقع وثیقە درخواستی برای ”زانیار احمدپور“ آزادی وی بە فردا موکول شدە است.

این سە دانشجوی دانشگاه کردستان عصر روز چهارشنبە ٢٥ دی ٩٨ (١٥ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج و پس برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان این دانشگاه بە نشانە محکوم کردن سرنگونی هواپیمای اوکراینی روسط سپاه پاسداران بازداشت شدە بودند.