آزادی سە زندانی در زندانهای ارومیە و سقز

آزادی سە زندانی در زندانهای ارومیە و سقز

21:32 - 13 February 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە زندانی سیاسی در زندانهای ارومیە و سقز مشمول عفو شدە و از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٢٣ بهمن ٩٧ / ١٢ فوریە ٢٠١٩)، محمد خالد زادە“ زندانی سیاسی کرد مشمول عفو عمومی شدە و از زندان مرکزی ارومیە آزاد شد.

محمد خالد زادە اهل ارومیە بود کە در تاریخ ٢١ اسفند ١٣٩٥ بازداشت و در اردیبهشت ١٣٩٦ از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

همچنین همان روز، امین زندە دل زندانی سیاسی محکوم در زندان ارومیە بە  اتهام شرکت در اعتراضات دی ماه ٩٦ بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود، مشمول عفو شدە و آزاد گردید.

از سوی دیگر، فرهاد ملکی شهروند سقزی نیز کە اوایل بهمن ماه جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک سالە خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نمودە بود، مشمول عفو  و آزاد شدە است.