اعدام ٥٦ شهروند کرد طی سال ٩٨ خورشیدی

اعدام ٥٦ شهروند کرد طی سال ٩٨ خورشیدی

12:19 - 19 March 2020


هەنگاو: طی سال گذشتە خورشیدی دست کم ٥٦ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند کە نسبت بە سال ٩٧ بیش از ١٢٪ کاهش داشتە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٩٨ خورشیدی، دست کم حکم اعدام ٥٦ شهروند کرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است. این آمار نسبت بە سال ٩٧ کە ٦٣ شهروند اعدام شدە بودند، با ١٢.٥٪ کاهش روبرو بودە است.


برطبق این گزارش، طی سال ٩٨ خورشیدی حکم اعدام ٤ زن کرد بە نام های ملیحە صالحیان، آراستە رنجبر، نازدار وطنخواه و لیلا زرافشان در زندان های مهاباد، ارومیە(٢ مورد) و سنندج بە اجرا در آمدە است.


همچنین دو جوان اهل سنقر و بوکان بە نام های حمید اوسطی و امیر محمودپور کە در سن نوجوانی (کمتر از ١٨ سال) مرتکب جرم شدە بودند، در زندان های کرمانشاه و ارومیە اعدام شدەاند.


سە شهروند نیز کە سن آنها بالای ٥٠ سال بودە است بە نام های عالم کریمی ٥٠ سالە اهل سنندج، حسین کچنانلو ٦٠ سالە اهل خوی و عبداللە محمدزادە ٧٠ سالە اهل ارومیە طی سال گذشتە در زندان های سنندج و ارومیە اعدام شدەاند.


تفکیک بر حسب اتهام
طی سال گذشتە بیشتر زندانیانی کە در کردستان اعدام شدەاند بە اتهام قتل عمد (٨٩٪) بودە و هیچ موردی از اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی ثبت نشدە است.


بە اتهام قتل عمد: ٥٠ مورد معادل ٨٩٪ کل موارد.
بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر: ٦ مورد معادل ١١٪ کل موارد.


تفکیک بر حسب استان
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٢٢ مورد
استان کرمانشاه (کرماشان): ١٥ مورد
استان لرستان: ٧ مورد
استان ایلام: ٥ مورد
استان کردستان (سنندج): ٥ مورد
استان خراسان شمالی: ٢ مورد


بیشترین زندانیان در زندان ارومیە اعدام شدەاند کە ١٨ مورد بودە است، همچنین ١٢ مورد در زندان مرکزی کرمانشاه، ٥ مورد در زندان مرکزی سنندج، ٥ مورد در زندان ایلام و ٦ مورد در زندان بروجرد اعدام شدەاند و بقیە در زندان های قم، مراغە، مشهد، بندرعباس، رجایی شهر کرج، مهاباد ، سلماس و زنجان اعدام شدەاند.

سال گذشتە یک زندانی با هویت ”ویس علی پور“ در زندان مهاباد و مقابل دیدگان دیگر زندانیان اعدام شدە است. مسئولین زندان برای تنبیە دیگر زندانیان آنها را ناچار کردەاند تا در حیاط زندان اعدام این زندانی را نظارە کنند.


استفادە از این آمار با ذکر منبع مجاز می باشد.