بازداشت یک شهروند اهل سردشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه

بازداشت یک شهروند اهل سردشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه

14:51 - 12 August 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل سردشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٨ مرداد ٩۹ (٢٩ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای اطاعات سپاه ارومیە یک شهروند اهل روستای ”بیوران‌سفلی“ از توابع شهرستان سردشت را با هویت ”خدر عزیزی“ بازداشت و بە ارومیە منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، با گذشت بیش از دو هفتە از بازداشت خدر عزیزی و پیگیری‌های مستمر خانوادە وی، هیچ خبری از سرنوشت این شهروند کُرد در دست نمی باشد.

خدر عزیزی کارگر، متاهل و پدر دو فرزند می باشد و تاکنون دلیل بازداشت وی و یا اتهامات مطروحە علیە ایشان نامعلوم می‌باشد.