بازداشت یک نوجوان ١٥ سالە در اشنویە توسط سپاه پاسداران

بازداشت یک نوجوان ١٥ سالە در اشنویە توسط سپاه پاسداران

14:45 - 22 January 2019

 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران در یکی از روستاهای شهر اشنویە (شنو) یک نوجوان ١٥ سالە را بازداشت کردند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز سەشنبە (٢ بهمن ٩٧ / ٢٢ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران بە روستای حسن نوران شهر اشنویە هجوم و در داخل نانواخانە این روستا شروع بە تفتیش شهروندان و مصادرە مبایل های آنها کردەاند.

یک منبع مطلع از حسن نوران در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە این نیروها پس از تفتیش مبایل شهروندان، یک جوان ١٥ سالە را با هویت ”رشید مصطفی“  بازداشت کردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای سپاه پاسداران بە بهانە اینکە در داخل مبایل این شهروند تصاویری از مبارزین کرد بودە، وی را بازداشت کردەاند.

نیروهای سپاه پاسداران روز گذشتە نیز در سە راهی سرگیز، پرداوی و حسن نوران اقدام بە تفتیش اتومبیل شهروندان کردە بودند.