بیش از یک ماه بی خبری از سرنوشت شهروند بازداشت شدە اهل سقز در دیواندرە

بیش از یک ماه بی خبری از سرنوشت شهروند بازداشت شدە اهل سقز در دیواندرە

12:01 - 13 August 2019

 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە چهل روز از بازداشت یک شهروند سقزی در دیواندرە، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از سرنوشت ”ابراهیم دانایی“ شهروند اهل سقز کە توسط نیروهای ادارە اطلاعات دیواندرە بازداشت شدە است هیچ خبری در دست نمی باشد و پیگیریهای مستمر خانوادەاش نیز بی نتیجە ماندە است.

ابراهیم دانایی روز جمعە ١٤ تیر ٩٨ ( ٥ ژوئیە ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات دیواندرە بازداشت شد.

پیشتر هەنگاو از زبان یک منبع مطلع گزارش دادە بود کە، ابراهیم دانایی مدت دو هفتە بود کە در پمپ بنزین یکی از نیروهای سپاه پاسداران با هویت ”ع . ح“ مشغول کارگری و بازسازی بودە و روز جمعە پس از اتمام کارش از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت شدە است.