بی خبری مطلق از سرنوشت پروین ادوایی

بی خبری مطلق از سرنوشت پروین ادوایی

16:14 - 9 August 2019

 

هەنگاو: با گذشت دو هفتە از بازداشت یکی از فعالین زنان در مریوان، سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت دو هفتە از بازداشت ”پروین ادوایی“ فعال مدنی  ساکن مریوان، سرنوشت وی نامعلوم بودە و پیگیریهای خانوادەاش بی نتیجە ماندە است.

پروین ادوایی اهل روستای سلین و ساکن مریوان، روز شنبە (٥ مرداد ٩٨/ ٢٧ ژوئیە ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت گردید.

این فعال مدنی کە در حوزە کودکان و زنان نیز فعال می باشد پس از بازداشت بە مکانی نامعلوم منتقل شدە علی رغم پیگریهای مستمر خانوادەاش، سرنوشت و محل نگهداری وی نامعولم می باشد.