تجمع فعالین مدنی سنندج مقابل دادگستری برای آزادی زهرا محمدی

تجمع فعالین مدنی سنندج مقابل دادگستری برای آزادی زهرا محمدی

12:39 - 27 May 2019

 

هەنگاو: شماری از فعالین مدنی سطح شهر سنندج با تجمع مقابل ساختمان دادگستری این شهر خواهان آزادی زهرا محمدی شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،ساعت ١٠ صبح روز دوشنبە (٦ خرداد ٩٨ / ٢٧ می ٢٠١٩)، شماری از فعالین مدنی شهر سنندج با تجمع مقابل ساختمان دادگستری این شهر، خواهان آزادی زهرا محمدی، از فعالین مدنی و عضو فعال انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین شدند.

معترضین با بە دست گرفتن نوشتەهایی حاوی ”همە ما زهرا هستیم“ و”زهرا را آزاد کنید“ حمایت خود را از این فعال مدنی اعلام کردند.

زهرا محمدی روز پنج شنبە هفتە گذشتە همرا با ریبوار منبری و ادریس منبری دو عضو دیگر انجمن نوژین از سوی نیروهای ادارە اطلاعات دستگیر شدند. روز گذشتە ریبوار و ادریس آزاد شدند و سرنوشت زهرا نامعلوم می باشد.