حسام عبداللهی بە زندان مرکزی زاهدان منتقل شد

حسام عبداللهی بە زندان مرکزی زاهدان منتقل شد

19:01 - 10 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند پیرو اهل سنت اهل کرمانشاه  کە در شهر زاهدان بازداشت شدە بود بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٤ مهر ٩٩ (٥ اکتبر ٢٠٢٠)، حسام عبداللهی شهروند پیرو اهل سنت اهل کرمانشاه کە در زاهدان بازداشت شدە بود، پس از سە هفتە بازداشت بە زندان مرکزی زاهدان منتقل شدە و هم‌اکنون در بند قرنطینە این زندان نگهداری می‌شود.

بە گفتە یکی از نزدیکان این شهروند اهل کرمانشاه، قرار بازداشت یک ماهە برای وی صادر شدە و احتمالاً ٣٠ مهر ماه با وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شود.


این شهروند پیرو اهل سنت روز یکشنبە ٢٣ شهریور ٩٩ ( ١٣ سپتامبر ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شد.

حسام عبداللهی دانشجوی حوزە علمیە زاهدان بودە و نهادهای امنیتی اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ را بە وی نصبت دادەاند.