حملە پهپادی سپاه پاسداران بە ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان

حملە پهپادی سپاه پاسداران بە ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان

18:00 - 9 September 2020

 

هەنگاو: ظهر امروز پهپادهای سپاه پاسداران ارتفاعات مرزی بخش سیدکان از توابع شهرستان سوران در اقلیم کُردستان را مورد حملات خود قرار دادند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز چهارشنبە ١٩ شهریور ٩٩ (٩ سپتامبر ٢٠٢٠)، پهپادهای سپاه پاسداران ارتفاعات کوهستان ”تلان“ واقع در مرزهای بخش سیدکان از توابع شهرستان سوران را در اقلیم کُردستان مورد حملات موشکی خود قرار دادەاند.
 

این حملات خسارات جانی نداشتە است، اما منجر بە آتش سوزی مراتع و باغات و مزارع کشاورزی مردم منطقە شدە است.