حمید فروزش از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه با وثیقە آزاد شد

حمید فروزش از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه با وثیقە آزاد شد

22:51 - 8 March 2020

 

هەنگاو: یکی از شهروندان اهل کرمانشاه کە در جریان اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە بود با وثیقە از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١٥ اسفند ٩٨ (٥ مارس ٢٠٢٠)، ”حمید فروزش“  از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه پس از سە ماه حبس با وثیقە (فیش حقوقی) موقتا از زندان آزاد شد.

حمید فروزش پیشتر نیز بە اتهام ”توهین بە مقدسات و تبلیغ علیە نظام“ بە مدت ١٤ ماه حبس شدە بود.