خودکشی دو جوان بە دلیل فقر و بیکاری

خودکشی دو جوان بە دلیل فقر و بیکاری

10:54 - 19 October 2019

 

هەنگاو: یک جوان اهل بخش نودشە بە دلیل مشکلات روانی ناشی از فقر و بیکاری بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٦ مهر ٩٨ (١٨ اکتبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل روستای نروی از توابع بخش نودشە واقع در شهرستان پاوە با هویت ”عبدالباسط ویسی“ بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع نزدیک بە خانوادە ویسی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، عبدالباسط بە دلیل مشکلات روانی ناشی از فقر و بیکاری  خود را در باغ شخصی اش حلق آویز کردە است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە ٢٤ مهر نیز، یک نوجوان ١٨ سالە اهل ایلام با هویت ”امید صالحی“ بە دلیل فقر و بیکاری و از طریق خوردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.