خودکشی دو زن در کرمانشاه و کامیاران

22:24 - 8 September 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن جوان در شهرهای کرمانشاه و کامیاران اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٦ شهریور ٩٨ (٧ سپتامبر ٢٠١٩) یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت ”کبری صدیقی“ بە دلیل اختلافات خانوادگی اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان داد.

از سوی دیگر، روز پنجشنبە ١٤ شهریور (٥ سپتامبر) نیز، یک زن جوان اهل کامیاران پس از طلاق از همسرش در یکی از پارک های این شهر با خوردن قرص  بە زندگی خود پایان دادە است.

خبرنگار هەنگاو در کامیاران هویت این زن جون را ”شرارە باتمانی“ اعلام کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ روز گذشتە دست کم ١٠ شهروند در شهرهای کردستان  بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٥ نفر از آنها زن بودەاند.