خودکشی چهار نفر در کرمانشاه، دهلران و سنندج

خودکشی چهار نفر در کرمانشاه، دهلران و سنندج

10:17 - 5 October 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم چهار شهروند کرد از جملە دو زن در شهرهای دهلران، کرمانشاه (کرماشان) و سنندج (سنە) بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١٢ مهر ٩٨ (٤ اکتبر ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت ” نوشین قادری“ ٢٣ سالە بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر روز پنج شنبە ١١ مهر (٣ اکتبر)، یک شهروند ساکن محلە نایسر سنندج با هویت ”خبات مرادی“ کە متاهل نیز بودە، بە دلیل مشکلات خانوادگی با خردن قرص بە زندگی خود پایان داد.

این در حالی است کە روز چهارشنبە و در همان محلە ، یک جوان دیگر با هویت ”سامان امجدی“ بە دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی با خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە بود.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک زن اهل دهلران با هویت ”فاطمە کاوری“ کە متاهل نیز بودە، بە دلیل اختلاف با شوهر اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادە است.