سومین زندانی در زندان ارومیە بە دلیل ابتلا بە کرونا جانباخت

سومین زندانی در زندان ارومیە بە دلیل ابتلا بە کرونا جانباخت

18:28 - 26 March 2020


هەنگاو: با جان باختن یک زن در زندان مرکزی ارومیە، شمار زندانیان این زندان کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند بە سە نفر رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٦ فروردین ٩٩ (٢٥ مارس ٢٠٢٠)، یک زندانی از بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانش را از دست دادە است.


هویت احراز شدە این زن برای هەنگاو "فاطمە علیزادە" ٥٣ سالە اهل کرمانشاه می باشد.


روز گذشتە یک مرد ٥٠ سالە نیز از بند ١٤ زندان ارومیە با هویت ”حسین جوادی“ بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانش را از دست دادە بود.


پیشتر نیز یک زندانی با هویت فریق محمدی در این زندان بە همین دلیل بە خارج زندان منتقل و جانش را از دست دادە بود.