قتل دامدار اهل اقلیم کُردستان توسط نیروهای سپاه پاسداران

قتل دامدار اهل اقلیم کُردستان توسط نیروهای سپاه پاسداران

19:49 - 25 August 2020

 

هەنگاو: یک دامدار اهل اقلیم کُردستان کە برای خرید دام بە ارتفاعات قندیل رفتە بود، با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٢ شهریور ٩٩ (٢٣ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات قندیل  واقع در پیرانشهر بە سوی یک دامدار اهل اقلیم کُردستان آتش گشودە و وی را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت این دامدار را ”یوسف محمد عبداللە رش“ اهل“ اقلیم کُردستان اعلام کردە است کە جهت خرید دام بە ارتفاعات قندیل رفتە بود.

تا زمان تنظیم این خبر رسانەهای ایران و نە رسانەهای حکومت اقلیم کُردستان خبر کشتە شدن این دامدار را منتشر نکردەاند.