جانباختن و مصدومیت پنج کارگر در مهاباد

جانباختن و مصدومیت پنج کارگر در مهاباد

23:04 - 19 December 2019

 

هەنگاو: ریزش دیوار در یکی از روستاهای اطراف مهاباد منجر بە جانباختن دو کارگر و مصدومیت سە کارگر دیگر شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٨ آذر ٩٨ (١٩ دسامبر ٢٠١٩)، در اثر ریزش سقف یک خانە در روستای “کهنە دە”  شهرستان مهاباد دو کاگر جانشان را از دست دادە و ٣ کارگر دیگر نیز مصدوم شدەاند.

یک منبع مطع در مهاباد در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە، در این حادثە دو کارگر بە نام های “رسول رسول مقدم” و “قادر رسول مقدم” کە نسبت برادری با هم دارند و اهل روستای “گردە یعقوب بودەاند” جانشان را از دست دادەاند.

همچنین سە کارگر دیگر در این حادثە مصدوم شدەاند کە هم اکنون در بیمارستان “خمینی” شهرستان مهاباد تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند.