مرگ کارگر مهابادی بە دلیل سقوط از ارتفاع

مرگ کارگر مهابادی بە دلیل سقوط از ارتفاع

15:10 - 16 June 2020

 

هەنگاو: یک کارگر جوان اهل مهاباد در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٦ خرداد ٩٩ (١٥ ژوئن ٢٠٢٠)، یک کارگر جوان اهل مهاباد در حین  کار در روستای یوسفکند بە دلیل سقوط از پایەهای بالابر یک ساختمان سە طبقە جانش را از دست دادە است.

خبرنگار  هەنگاو در مهابات هویت این کارگر جوان را ”سلام گل سور“ اعلام کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کارگر جوان بە دلیل جراحات وارد در دم جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ٣ کارگر در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.