مژگان کاوسی از بازداشت شدگان آبان ماه جهت اجرای حکم ٣٦ ماه حبس بازداشت شد

مژگان کاوسی از بازداشت شدگان آبان ماه جهت اجرای حکم ٣٦ ماه حبس بازداشت شد

14:48 - 19 May 2020


هەنگاو: مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت کە بە ٧٦ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت و ساکن نوشهر بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود راهی زندان این شهر شد.


مصطفی نیلی، وکیل خانم کاوسی در اینبارە نوشتە است کە “اجرای احکام نوشهر بر خلاف ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار، دستور جلب را صادر کرده است.”


مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.


اسفند ماه گذشتە نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧٦ ماه و ١٥ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه بە ٦٩ ماه حبس محکوم شدە بود.

بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣٦ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە است.

بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣٦ ماه حبس قابل اجرا می باشد.

این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩٦ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود.

این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کوردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.

وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ نویسندە اهل کرکوک را کە دربارە انفال کوردها و سرگذشت تنها بازماندە یک خانوادە کورد می باشد، بە زبان فارسی برگرداندە بود.