یک ماه بی خبری از سرنوشت یک جوان اهل مریوان

یک ماه بی خبری از سرنوشت یک جوان اهل مریوان

15:16 - 31 July 2020


هەنگاو: یک جوان اهل مریوان کە حدودا یک ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواسط تیر ماه امسال (اوایل ژوئیە)، یک جوان ٢٢ سالە با هویت ”آزاد دانشور“ فرزند حامد و اهل روستای ”ینگیجە“ از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە است.


با گذشت یک ماه از بازداشت این جوان ٢٢ سالە، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد و پیگیریهای خانوادەاش در این زمینە بی نتیجە ماندە است.


آزاد دانشور پیشتر عضو یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بودە و پس از جدایی از این حزب و بازگشت بە مریوان، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە است.