فراخوان سازمانهای حقوق بشری برای اعتصاب عمومی "نه به اعدام!"

فراخوان سازمانهای حقوق بشری برای اعتصاب عمومی "نه به اعدام!"

15:50 - 29 January 2024

 

هه‌نگاو؛ دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و ۶ سازمان دیگر حقوق بشری فعال در حوزه کُردستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک از مردم کُردستان درخواست کرده‌اند که روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه با برگزاری یک اعتصاب عمومی اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به نام‌های محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی را محکوم کنند.


اعدام‌ها در کُردستان چنان شتاب گرفتە‌اند و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران چنان گستاخانە جوانان این سرزمین را درو می‌کند گویی طناب‌دار و زور عریان را برای مجازات دستەجمعی مردم کُردستان و کشتن آزادی و آزادگی و آزادیخواهی و آزادیخواهان ابزار نمودە است. در آخرین مورد، متاسفانه صبح امروز چهار زندانی سیاسی کُرد اعدام شدند و حکم اعدام شش نفر دیگر از زندانیان سیاسی و مذهبی کُرد در دیوان عالی مورد تائید قرار گرفته و احتمال اجرای احکام آنها در روزهای پیش‌رو بالقوه است.

ما جمعی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از تمامی اقشار جامعه کُردستان می‌خواهیم روز سه‌شنبه هفتە جاری، با پیوستن به یک اعتصاب عمومی و سراسری، اعتراض خود را نسبت به این روند غیرانسانی و ضد حقوق بشری نشان دهند. 

هدف از این اعتصاب، نه تنها نشان دادن مخالفت با اعدام‌ بلکه جلب توجه ملی و بین‌المللی به وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در کُردستان و پایان دادن بە حکم اعدام است.

ما از تمامی احزاب سیاسی کردستان، سازمان‌های مدنی، نهادهای حقوق بشری و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان دعوت می‌کنیم تا پشتیبانی خود را از این اعتصاب، اعلام و و فعالانە، صدای مردم کُردستان در مبارزه برای عدالت و حقوق انسانی باشند.


٢٩ ژانویە ٢٠٢٤ / ۹ بهمن ۱۴۰۲

سازمان جهانی کورد
سازمان حقوق بشر هانا
سازمان حقوق بشر هەنگاو
سازمان حقوق بشر کوردپا 
کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کورد
کوردستان تریبونال
مرکز حقوق بشر زاگرس