انتقال یک شهروند اهل خوی بە زندان ارومیە

انتقال یک شهروند اهل خوی بە زندان ارومیە

10:06 - 4 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند کرد اهل شهرستان خوی کە تیرماه امسال بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١٢ دی ٩٨ (٢ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل بخش قطور از توابع شهرستان خوی با هویت ”فیروز موسی لو“ پس از بیش از پنج ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بە بند زندانیان سیاسی ارومیە منتقل شدە است.

فیروز موسی لو، پیشتر عضو یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بودە و روز  پنجشنبە ٢٠ تیر ٩٨ ( ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، تیر ماه امسال  پس از دریافت امان نامە از سپاه پاسداران در شهر سردشت خود را تسلیم کردە بود.

این شهروند کرد پس از بازداشت بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە منتقل و پس از پنج ماه و ٢٠ روز چهارشنبە هفتە گذشتە بە بند روان درمانی زندان مرکزی ارومیە و روز پنج شنبە بە بند زندانیان سیاسی این زندان منتقل شدە بود.